Thủ Tục Mua Bán

Thủ tục xin cấp sổ đỏ trong năm 2017

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai. Thông tư 111/2013/TT-BTC

Thủ tục để chuyển nhượng đất đai

Trước tiên: Các bên tiến hành lập hợp đồng chuyển nhượng tại Văn phòng công chứng (hoặc tại Uỷ ban nhân dân xã). Các giấy

Thủ tục để chứng thực hợp đồng cho thuê hoặc thuê lại quyền sử dụng đất

.Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Bước 2: Cá nhân nộp

Thủ tục để sang tên sổ đỏ

Hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng tặng cho hoặc văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản. 1. Thẩm

Thủ tục để xin giấy phép xây dựng nhà ở

Chủ đầu tư căn cứ thời gian ghi trong giấy hẹn để đến nhận hồ sơ và nộp lệ phí, giấy phép xây dựng có

Trình tự, thủ tục khi hợp nhất sổ đỏ của cá nhân – hộ gia đình

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày GCN được ký, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm

Thủ tục về cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

1. Căn cứ pháp lý – Luật Đất đai ngày 26/11/2013 sửa đổi, bổ sung 2009 – Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm