Thủ tục để chứng thực hợp đồng cho thuê hoặc thuê lại quyền sử dụng đất

.Trình tự thực hiện


Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

– Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

– Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

II. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Phiếu yêu cầu chứng thực;

– Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

– Bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);

– Bản sao Giấy chứng nhận ;

– Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất (03 bản).

– Xuất trình bản chính Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

III. Thời hạn giải quyết: Trả ngay trong ngày

IV. Lệ phí: Lệ phí chứng thực: 20.000 đồng

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *